forside          arbejder          udstillinger         faglige data          e-mail        English  

Gavludsmykning i murværk, Folkvarsvej 19-21, 2001.

gavl, Folkvarvej - bygningskeramik af Helle Vibeke Steffensen
Foto af Ole Akhøj

Typiske træk ved Svømmehalskvarterets murede huse er brugt som billedelementer i en komposition i murværk over gavlens dimensioner.


I forbindelse med byfornyelse af Svømmehalskvarteret besluttede Frederiksberg Kommune I 1997 at nedrive naboejendommen til Folkvarsvej 19-21. Dermed stod husets vestgavl pludselig frit fremme og skulle isoleres. Idéen om en kunstnerisk bearbejdning af denne gavl opstod.

Da rækken af huse blev brudt, skabtes der, i forbindelse med det nyanlagte åbne og samlede gårdanlæg, et helt nyt byrum.
Det er vigtigt, at historien og udviklingen er synlig i byen, og dette har været mit udgangspunkt i min videre bearbejdning af gavlen.
Jeg har derfor valgt ikke at valme taget, som det er på husets modsatte gavl, og ikke at pudse gavlen op til 1. sals højde, som facade og modsatte gavl ellers er.
Og så i øvrigt at samarbejde gavlen med huset.

Den overordnede idé i udsmykningen er en kommentar til, en viderebearbejdning af, nogle karakteristiske træk ved kvarterets murværk:

  • De mange varianter af den murede bue over vindues- og døråbninger
  • Blændinger (forskydning af plan) i dele af facaderne
  • De samme vinduesstørrelser i gade efter gade
  • Og endelig en udbredt brug af gesimsbånd

Disse træk har jeg arbejdet med som elementerne i det abstrakte gavlrelief.

Udsmykningen er udført i samarbejde med Byens Tegnestue, som har stået for renoveringen af ejendommen.
Bygherre: Frederiksberg Kommune i samarbejde med Byfornyelse Danmark.
Murermester: Claus E. Gregersen A/S.
Helle Vibeke Steffensens arbejde er sponsoreret af Realkrededit Danmark.
Indviet 3. januar 2001.

gavl, Folkvarvej - bygningskeramik af Helle Vibeke Steffensen
Foto af Ole Akhøj

Helle Vibeke Steffensen     Overgaden Oven Vandet 82, 1415 København K.     telefon: 30 27 86 07     email: helvibst@bygningskeramik.dk